Dev cày

Blog chia sẻ kiến thức của Nguyễn Xuân Luân

Một số tính năng es6 hữu ích nhất cho lập trình viên

ECMAScript 2015 (hay gọi tắt là ES6) là phiên bản Thứ Sáu của ECMAScript. Nó xác định tiêu chuẩn cho việc triển khai JavaScript

Xem thêm

Tổng hợp một số thư viện hỗ trợ thiết kế giao diện đẹp cho wpf

Để tạo ra một giao diện đẹp mắt cho một ứng dụng wpf là một việc đòi hỏi rất nhiều công sức , để có một giao diện đẹp như một trang web chúng ta càng phải bỏ nhiều công sức hơn. Thật may, chúng ta vẫn còn rất nhiều thư viện hỗ trợ chúng ta trong việc tạo ra một giao diện đẹp mắt. Sau đây mình xin liệt kê một số thư viện mà mình biết và đã từng trải nghiệm

Xem thêm

WPF - Sử dụng Grid Panel cho ItemsControl

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách để hiển thị dữ liệu của ItemsControl dưới dạng Grid Panel. Đầu tiên mình sẽ tạo một class để hiển thị dữ liệu

Xem thêm

Những lưu ý khi kiểm thử phần mềm tiếng Nhật

Ngoài những chú ý chung khi test các dự án phần mềm thì do đặc thù ngôn ngữ nên khi test các dự án cho khách hàng Nhật thì mình thấy có 1 số chú ý riêng với các dự án này như sau

Xem thêm

WPF - Setting global format datetime

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập định dạng datetime trong wpf application. Để setting định dạng chung cho cả app thì ta tìm đến hàm Application_Startup trong file App.xaml.cs. Dưới đây là phần code hôm nay mình sẽ giới thiệu

Xem thêm

WPF - Tự động sắp xếp một GridView khi click vào header một column

Trong WPF để trình bày dữ liệu dưới dạng lưới ta có thể sử dụng GridView. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sắp xếp nó, việc này sẽ khó hơn một chút với DataGridView trong Windows Forms (khi người dùng nhấp vào tiêu đề cột, lưới sẽ được tự động sắp xếp). Sau một thời gian tìm hiểu mình đã tìm thấy một giải pháp cho vấn đề này. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về nó, nó dựa trên sự kiện Click của lớp GridViewColumnHeader.

Xem thêm

Áp dụng DataTemplate cho DataGridColumn với điều kiện cho trước

Giả sử ta có 1 DataGrid hiển thị dữ liệu về thông tin về điểm số của sinh viên và với mỗi điểm số khác nhau ta sẽ cần hiển thị cột đánh giá tương ứng. Trong trường hợp này ta cần tạo ra nhiều template khác nhau cho phần đánh giá và hiển thị nó với điều kiện tương ứng.

Xem thêm


Liên kết Dammio – Kiến thức CN (opens new window) Xuân Luân Dev (opens new window)