Windows application testing sử dụng FlaUI

Nguyễn Xuân Luân viết ngày 06/06/2020

Giới thiệu về FlaUI
FlaUI là một .NET library hỗ trợ kiểm thử tự động UI của các ứng dụng Windows (Win32, WinForms, WPF, Windows Store Apps, ...). Nó dựa trên các thư viện  UI Automation từ Microsoft.

Dưới đây là các thư viện được cung cấp bởi FlaUI:

FlaUI.core : Thư viện này chứa các yếu tố cơ bản được sử dụng trong FlaUI.

FlaUI.UIA2 : Thư viện này được sử dụng để tự động hóa các ứng dụng win32 và winforms.

FlaUI.UIA3 : Thư viện này được sử dụng để tự động hóa các ứng dụng WPF và windows store.

Các bạn có thể tham khảo thông tin về FlaUI tại GitHub

Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Tạo một New Project với Visual Studio

Bước 2: Click chuột phải vào project vừa tạo  và chọn "Manage NuGet Packages"

add nuget package

Bước 3: Chọn đến "Browse" tab và  tìm kiếm với từ khóa "FlaUI". Cài đặt các thư viện sau bởi NuGet package manager :
FlaUI.Core, FlaUI.UIA2, FlaUI.UIA

install FlaUI NuGet Package

Bài viết liên quan

Những lưu ý khi kiểm thử phần mềm tiếng Nhật

Ngoài những chú ý chung khi test các dự án phần mềm thì do đặc thù ngôn ngữ nên khi test các dự án cho khách hàng Nhật thì mình thấy có 1 số chú ý riêng với các dự án này như sau....

Nguyễn Xuân Luân