Tổng hợp một số thư viện hỗ trợ thiết kế giao diện đẹp cho wpf

Để tạo ra một giao diện đẹp mắt cho một ứng dụng wpf là một việc đòi hỏi rất nhiều công sức , để có một giao diện đẹp như một trang web chúng ta càng phải bỏ nhiều công sức hơn...

Nguyễn Xuân Luân

Tagged: c# wpf

[WPF] Sử dụng Grid Panel cho ItemsControl

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách để hiển thị dữ liệu của ItemsControl dưới dạng Grid Panel. Đầu tiên mình sẽ tạo một class để hiển thị dữ liệu...

Nguyễn Xuân Luân

Tagged: c# wpf

Windows application testing sử dụng FlaUI

FlaUI là một .NET library hỗ trợ kiểm thử tự động UI của các ứng dụng Windows (Win32, WinForms, WPF,Windows Store Apps, ...).

Nguyễn Xuân Luân

Tagged: testing

Những lưu ý khi kiểm thử phần mềm tiếng Nhật

Ngoài những chú ý chung khi test các dự án phần mềm thì do đặc thù ngôn ngữ nên khi test các dự án cho khách hàng Nhật thì mình thấy có 1 số chú ý riêng với các dự án này như sau....

Nguyễn Xuân Luân

Tagged: testing

[WPF] Setting global format datetime

Chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập định dạng datetime trong wpf application...

Nguyễn Xuân Luân

Tagged: c# wpf

[WPF] Tự động sắp xếp một GridView khi click vào header một column

Trong WPF để trình bày dữ liệu dưới dạng lưới ta có thể sử dụng GridView....

Nguyễn Xuân Luân

Tagged: c# wpf

[WPF] Áp dụng DataTemplate cho DataGridColumn với điều kiện cho trước

Giả sử ta có 1 DataGrid hiển thị dữ liệu về thông tin về điểm số của sinh viên và với mỗi điểm số khác nhau ta sẽ cần hiển thị cột đánh giá tương ứng...

Nguyễn Xuân Luân

Tagged: c# wpf